Esimerkkejä palveluista

Sisäilman olosuhdepalvelut

Sisäilman olosuhdepalvelumme sisältää kattavat palvelut ja työkalut kiinteistöjen sisäilman olosuhteiden jatkivaan seurantaan ja hyvien olosuhteiden ylläpitämiseen sekä ihmisten että rakennuksen näkökulmasta.

Talotekniikan etävalvontapalvelut

 

Talotekniikan etävalvontapalveluilla voidaan keskitetysti ja etänä hallita ja ohjata lämmitystä, ilmanvaihtoa ja muita laitteita, automaatiomerkistä riippumatta. 

Älykkäät lämmityksen ohjauspalvelut

Älykkäillä lämmityksen ohjauspalveluilla voidaan taloteknisten laitteiden ohjaus automatisoida koneälyllä ja muilla algoritmeilla, jotka optimoivat energiankäyttöä ja leikkaavat sähkön ja lämmön kulutuspiikkejä.

Kulutusseurantapalvelut

Kulutusseurantapalvelulla saavutetut säästöt varmistetaan, mitataan ja raportoidaan. Palvelulla voidaan myös havaita helposti ja nopeasti mahdolliset poikkeamat kulutuksissa sekä asettaa poikkeamille automaattiset hälytykset.

Asiakaspalvelu ja 24/7 tekninen tuki
+358 10 418 3404