Moomma följys – Talotohtori 2.0, Digita Oy ja Seinäjoen kaupunki

Julkaistu: 08.11.2021

Talotohtori ja Seinäjoen kaupunki aloittivat yhteistyön pari vuotta sitten, kun Seinäjoen kaupungin toimitiloista huolehtiva organisaatio etsi kumppania talotekniikan ja sisäilmaolosuhteiden hallintaan. Kehittymässä olleesta Talotohtori 2.0:sta löytyi näitä toivottuja ominaisuuksia, ja yksittäisten kohteiden kokeilujen myötä yhteistyön edellytykset vahvistuivat. Julkisen kilpailutuksen kautta Talotohtori 2.0 valittiin olosuhdepalveluiden tuottajaksi 60 kuukauden sopimuksella. Palvelu kattaa satoja olosuhdesensoreita ja aluksi noin puolet kiinteistökannasta, mutta on mahdollista laajentaa palvelu kattamaan koko kiinteistökanta sopimuksen aikana.

Kuvakaappaus Talotohtorista Onnimannin etusivulta

Seinäjoen kaupunki halusi aluksi kokeilla Talotohtorin palveluja kiinteistöissä, joissa oli saneeraus valmistumassa ja muun muassa olosuhdemittaukset sisältyivät kiinteistön pysyvään varustukseen. Ensimmäinen palveluun liitetty kohde oli Onnimannin päiväkoti. Lisäksi olosuhdemittauksia täydennettiin siirreltävillä langattomilla sensoreilla, jotka mittaavat lämpötilan ja kosteuden lisäksi myös hiilidioksidia ja muita pitoisuuksia.

”Talotohtori on ollut hyvä työkalu sisäilmaolosuhteiden parantamisessa. Olemme voineet todentaa sisäilmanlaatuun vaikuttavien suureiden tilanteen kiinteistöissä. Mittausten perusteella olemme voineet säätää tai toteuttaa muita toimenpiteitä sisäilmaolosuhteiden parantamiseksi ja seurata muutosten vaikutuksia. Hyvä palaute kiinteistöjen käyttäjiltä on varmistanut onnistumisemme.

Pääsemme jatkossa parantamaan Talotohtorin avulla sisäilmaolosuhteita suuressa osassa kaupungin kiinteistöjä. Talotohtorin avulla tekemämme toimenpiteet tulevat vaikuttamaan oleellisesti kiinteistöjemme elinkaarikustannuksiin niin rakennusten terveenä pysymisen, kuin alentuneiden energiakustannusten kautta. Investointi maksaa itsensä takaisin elinkaaren aikana moninkertaisesti.” Tero Rintakallio, Seinäjoen kaupunki, kehitysinsinööri

Ynnä ja yhtenä tarpeisiin vastaten

Talotohtoria kehitetään asiakkaiden toiveiden ja tarpeiden mukaan, mikä tarjoaa mahdollisuuden asiakkaille vaikuttaa tuotekehitykseen ja palveluiden ominaisuuksiin. Seinäjoki on tuonut aktiivisesti esille omia tarpeitaan, esimerkiksi talotekniikan etävalvontapalveluun on tuotu runsaasti lisää ominaisuuksia, jotka hyödyttävät useita muitakin palvelun käyttäjiä. Myös sisäilman olosuhdepalveluun on tuotu uusia ominaisuuksia, jotka on nähty hyödyllisiksi Seinäjoella.

”Trendityökaluja kehitettiin Seinäjoen kaupungin tarpeet huomioiden. Esimerkiksi muutokset olosuhteissa kouluviikon aikana on nyt helppo vertailla ja raportoida.” Tero Rintakallio

Lopulta löydettiin pitkäaikainen asiakkaan tarpeisiin joustava ratkaisu, jossa Talotohtori tarjoaa alustan asiakkaan omaan konesaliin ja Digita Oy toimittaa IoT-verkon ja olosuhdesensorit palveluna Enermix Oy:lle. Seinäjoen oma organisaatio voi hallita kiinteistöjään uusilla järjestelmillä aiempaa tehokkaammin ja tukeutuu kumppaneihin tarpeen mukaan.

”Seinäjoki on hyvä esimerkki siitä, kuinka asiakas voi valita minkä osuuden haluaa pitää omissa käsissään ja minkä osuuden automatisoida Talotohtorilla.” Raimo Kivinen, Enermix Oy, myyntipäällikkö

Digita Oy on alalla merkittävä toimija ja myös Talotohtorin pitkäaikainen yhteistyökumppani sensorien toimittajana. Digita onkin tehnyt Seinäjoen Veden kanssa pitkäaikaisen sopimuksen.

”Digitan modernin LoRaWAN-verkon ja siihen kytkettyjen olosuhdeantureiden avulla saadaan kerätyksi korkeatasoista ja monipuolista olosuhdedataa. Tärkeimpiä mitattavia pitoisuuksia ovat ilmankosteus, lämpötila, hiilidioksiditaso, haihtuvien orgaanisten yhdisteiden esiintyminen, pienhiukkaset sekä rakennuksen sisä- ja ulkoilman väliset painesuhteet.” Mika Flinck, Digitan IoT-palvelut, myyntijohtaja

Notta tosiaan tarkenoo

Ympäristöministerin rahoittaman hankkeen Tarkenoo iliman palttoota ja rasoja – Seinäjoen kaupungin omistamien kiinteistöjen energiatehokkuuden parantaminen huonelämpötilojen automaattisella pudottamisella käyttöaikojen ulkopuolella” tavoitteena on parantaa Seinäjoen kaupungin kiinteistökannan energiatehokkuutta automaation uudelleenohjelmoinnin avulla. Muuttamalla kiinteistöjen lämmitystä ja ilmanvaihtoa tilojen käytön mukaisesti, pystytään vähentämään hiilidioksidipäästöjä merkittävästi. Hankkeessa on mukana noin 50 kiinteistöä, jotka vastaavat 63% kaukolämmön kulutuksesta kaupungin omistamissa kiinteistöissä. Projektin aikana kiinteistöjen lämmitystä ja ilmanvaihdon voimakkuutta pudotetaan, kun tiloissa ei ole käyttäjiä. Talotohtori-alusta kerää olosuhdedatan, jota voidaan tarkastella erilaisilla käyttöliittymillä ja raporteilla. Digitan sensorien lisäksi dataa voidaan hakea olemassa olevista järjestelmistä, kuten esimerkiksi kiinteistöautomaatiosta ja aiemmin käyttöönotetuista olosuhdesensoreista.

Uutiset

Jaa artikkeli

Sivuston käyttöehdot

Tietosuojaseloste

Copy link
Powered by Social Snap