fbpx
Enermixillä takana kasvun vuosi

Julkaistu: 05.01.2024

Tilikausi 2023 oli yhtiön neljästoista ja kahdeksas vuonna 2015 tehdyn liiketoiminnan uudelleen fokusoinnin jälkeinen tilikausi. 2015 elokuussa tapahtuneen lämpöpumppujen urakointi- ja huoltoliiketoiminnan myynnin jälkeen yhtiö on keskittynyt Talotohtori-nimellä kulkevien digitaalisten palveluiden kehittämiseen ja toimittamiseen.

Toimitamme kiinteistöjen sisäilman olosuhteisiin ja energiankäyttöön liittyviä älykkäitä etävalvonta- ja ohjauspalveluita yhteistyökumppaneidemme kanssa, meidän keskittyessä palveluiden moottorin, eli Talotohtori 2.0 kiinteistöhallinta-alustan kehittämiseen.

Pääomistajiemme Tampereen Energian ja Leppäkoski Groupin vahva osaaminen energiaratkaisuissa sekä pitkäjänteinen sitoutuminen yhtiön kehittämiseen ovat mahdollistaneet merkittävän panostuksen digitaalisiin palveluihimme ja siihen, että olemme pystyneet kehittämään loistavia asiakasreferenssein todistettuja energiansäästöratkaisuja, parempia sisäilman olosuhteita ja vastuullisuusasioita unohtamatta.

Pienemmille kiinteistöomistajille, kuten yksittäisille kaukolämpöä käyttäville kerrostaloyhtiöille, ovat palvelumme saatavissa yhteistyökumppaneidemme kautta. Näitä ovat esimerkiksi paikalliset huoltoyhtiöt, isännöitsijät ja energiayhtiöt.

Alustaratkaisumme ei kuitenkaan palvele ainoastaan kaukolämpökiinteistöjä. Lämpöpumppuja lämmitysjärjestelmissään hyödyntäville taloyhtiöille meillä on tarjota myös ratkaisuja, kuten pörssisähkön hintaan ja todellisiin sisäilman olosuhteisiin perustuvat lämmityksen ohjauspalvelut. Palvelumme sisältävät tietoturvalliset etähallintaratkaisut isännöitsijän päätöksenteon tueksi ja vähentämään huoltoliikkeiden turhia käyntejä kohteessa. Etähallintapalveluillamme asiakkaamme ovat saavuttaneet säästöjä huolto- ja ylläpitokustannuksissa.

Kehitämme myös uutta. Enermix Oy jatkoi vuonna 2023 Talotohtorin alustan päälle rakennettavan täysin uuden energiayhtiöille suunnatun kysyntäjoustopalvelun tuotteistamista ja pilotointia. Tämä tukee 2021 päivitettyä yrityksen strategiaa, jossa linjataan pääkohderyhmiksi suuret energiayhtiöt ja suuret kiinteistöomistajat.

On arvioitu, että palvelun avulla energiayhtiöt voivat säästää kaukolämmön jakelun kuluissa merkittävästi ja näin tämäkin auttaa osatekijänä pitämään kaukolämmön hintaa jatkossakin kilpailukykyisenä. Tuotetta on pilotoitu ja kehitetty kaksi lämmityskautta useamman energiayhtiön kanssa, ja valmis tuote suurille energiayhtiöille on tarkoitus kaupallistaa 2024 syksyllä. Todettakoon, että palvelun käyttäjillä pitää olla hyötyjen maksimoimiseksi riittävän suuri kiinteistömassa kytkettynä palveluun, joten aivan pienille kaukolämpöyhtiöille palvelu ei välttämättä sovellu.

 

Arvio tulevasta kehityksestä

Esineiden internetiin (IoT) ja uuteen teknologiaan perustuvien hajautettujen energiaratkaisujen tuomat uudet ratkaisu- ja palvelumarkkinat kasvavat nopeasti. Perinteisen energia- ja talotekniikan sekä uusien älykkäiden digitaalisten palveluiden kombinaatiot ovat lähes rajattomat ja markkinoiden kasvu on ollut nopeaa.

Digitaalisten palveluiden, ja erityisesti digitaalisia alustoja hyödyntävien palveluiden, kysynnän uskomme kasvavan voimakkaasti lähivuosina kaikkien merkittävien yksityisten sekä julkisen sektorin (mm. kaupungit ja kunnat) kiinteistöomistajien piirissä.

Talotohtori 2.0 -palvelu on kehitetty ratkaisuksi edellä kuvattuun kasvavaan kysyntään sekä energiakriisin että ilmastokriisin torjumiseen.

Yhä useammat kiinteistöjen omistajat ovat ymmärtäneet tiedolla johtamisen merkityksen vastuullisessa kiinteistöjohtamisessa. Kun dataa on saatavilla koko kiinteistökannan eri kiinteistöistä, voidaan paremmin vertailla saman tyyppisiä kiinteistöjä keskenään ja nähdä, mitkä kiinteistöt voivat hyvin ja missä on parannettavaa.

Tulevaisuuden kiinteistöhallinnan työkaluissa tekoälyllä on merkittävä rooli. Käyttöliittymien odotetaan olevan koneoppivia tai vähintään muuten jalostavan analysoitavan kiinteistödatan siihen muotoon, että se osoittaa lähes reaaliajassa esimerkiksi kiinteistön tilasta erilaisia indeksilukuja, joita ihminen ei muutoin kykenisi kustannustehokkaasti muodostamaan.

Kun digitaaliset työkalut ovat kunnossa, ne eivät vain tuo helpotusta kiinteistöjohtamisen arkeen, tai pelkästään paranna olosuhteita ja pienennä energiakustannuksia, vaan myös huolto- ja ylläpitokustannuksiin saadaan lisää ennustettavuutta. Tarpeen mukainen huolto ja ennakoiva kunnossapito lisääntyy, joiden uskotaan pienentävän pitkän aikavälin huoltokustannuksia ja muuttavan kiinteistöjen huoltoliikkeiden ja isännöinnin palvelumalleja.

Myös energiantuotanto ja -jakelu on murroksessa. On rakenteilla erilaisia hybridijärjestelmiä, joissa esimerkiksi yhdistyvät kaksisuuntainen kaukolämpö ja erilaiset lämpöpumppuratkaisut. Näiden kompleksisten kokonaisuuksien hallintaa varten on oltava hyvä digitaaliset työkalut. Talotohtori-alustan arkkitehtuuri mahdollistaa erilaisten järjestelmien liittämisen ja hallinnan yhden käyttöliittymän kautta.

Enermix Oy solmi vuoden 2023 aikana merkittäviä asiakas- ja kumppanisopimuksia. Sekä kiinteistöomistajasektorista että energiayhtiöistä on löytynyt uusia asiakkaita, jotka ovat valinneet testivaiheen jälkeen Talotohtorin digitaaliseksi alustakseen. Osa sopimuksista on solmittu heti monivuotisiksi.

Näiden merkittävimpien asiakkaiden ja yhteistyökumppanien kanssa Enermix jatkoi kasvuaan vuonna 2023. Sekä liikevaihto että yhtiön kannattavuus paranivat vuonna 2023, ja sama kehityssuunta on vahvasti nähtävissä vuonna 2024 ja siitä eteenpäin.

Enermixin Talotohtori 2.0 -tiimi toivottaa kiinteistöjen omistajille hyvää alkanutta vuotta ja viisautta sekä rohkeutta päätösten tekoon. Toivottavasti pääsemme aloittamaan yhteistyön kiinteistöjen ylläpitokustannusten pienentämisessä myös uusien meille vielä tuntemattomien kiinteistöomistajien kanssa. Ja pääsette näin liittymään tyytyväisten asiakkaidemme joukkoon.

 

Yhteistyöterveisin,

Sami Vatanen
Toimitusjohtaja
Enermix Oy

Haluaisitko kuulla lisää Talotohtori-palvelusta?

Sami Vatanen

Sami Vatanen

Ota yhteyttä!

Uutiset

Jaa artikkeli

Sivuston käyttöehdot

Tietosuojaseloste

Copy link
Powered by Social Snap