Talotohtori 2.0 Julkaisu

Smart_city_kuva_0801

Talotohtori 2.0 on laitevalmistajista riippumaton järjestelmäratkaisu ja digitaalinen alusta, johon voidaan helposti liittää rakennusautomaatiot ja IoT laitteet sekä tuottaa laajasti palveluita yhdellä käyttäjäkokemuksella.

Uusi järjestelmä on saatavissa kahdella lisensiointimallilla:

PRO lisenssi oikeuttaa liittämään kiinteistöt Enermix Oy ylläpitämään Talotohtori pilvipalveluun, jolloin asiakas maksaa palvelun käytöstä kiinteistökohtaista palvelumaksua. Maksun suuruuteen vaikuttaa alustan lisäksi palvelut, joita asiakas haluaa käyttää. PRO on soveltuvin vaihtoehto yksittäisille kiinteistön omistajille tai korkeintaan muutaman kymmenen kiinteistön omistajille.

SERVER lisenssimallissa asiakkaalle rakennetaan oma Talotohtori järjestelmä, jonne asiakas voi liittää kohteita rajattomasti palvelimen  kapasiteetin sallimissa rajoissa. Yhden palvelimen kapasiteetin tullessa täyteen, voidaan järjestelmää laajentaa uusilla palvelimilla. Palvelumaksut on sidottu palvelimiin eikä kohdemääriin, jolloin palvelumaksut pysyvät kohtuullisina vaikka kiinteistöjen määrä olisi suuri. SERVER lisenssi sopiikin parhaiten suurien kiinteistömassojen talotekniikan hallintaan ja ohjaukseen.

Talotohtori verkkokaupasta on nyt tilattavissa starttipaketteja, joilla pääsee helposti tutustumaan Talotohtori 2.0 järjestelmään.

Asiakaspalvelu ja 24/7 tekninen tuki
+358 10 418 3404