fbpx

Platform

Utilise the possibilities
Talotohtori provides to
boost your business

  • NNo vendor lock-in
  • NStraightforward integrations
  • NSignificant savings
  • NUsing third party services made easy
  • NHigh information security

Talotohtori 2.0 – Markkinoiden edelläkävijä

Talotohtori platform has variety of features that make it stand out from other control systems and IoT platforms, as well as create a cost-effective and versatile solution for managing and controlling large-scale properties.

Talotohtori 2.0 yhdistää IoT- ja automaatiojärjestelmät saumattomasti. Yhdistämisen eli integraation jälkeen alusta tarjoaa yhdenmukaisen eli standardoidun tavan tiedon hyödyntämiseen palveluiden ja käyttöliittymien tekemisessä. Tämä yhdenmukainen tiedonhallinta ja siihen yhdistetyt REST-rajapinnat mahdollistavat helpon tavan tuottaa lisäarvopalveluita myös kolmansien osapuolten toimesta.

Hyödyntäminen ei myöskään rajoitu pelkästään tiedon lukemiseen, jalostamiseen ja visualisointiin, vaan yhtälailla kiinteistöjen taloteknisten ratkaisujen ohjaaminen on helppoa. Näin voidaan olemassa olevaan rakennuskantaan tuoda älykkäitä ohjauksia ja palveluita helposti. Talotohtorilla voi asiakkaamme rakentaa myös omia käyttöliittymiä, kojetauluja, prosessikaavioita ja muita visualisointeja sekä myös laitteiden ohjauksia.

With almost 10 years of experience in product development and after managing hundreds of clients, we have confidence to place ourselves amongst the pioneers of the industry.

Webinars for users

Explore Talotohtori's platform and benefits by webinars. Webinars are only in Finnish.

Yleisesittely: PRO- ja SERVER-lisenssit, alusta, standardi tietomalli, arkkitehtuuri, REST API, palvelukeskus ja Talotohtori Akatemia

Yleisesittely: rajapinnat, käyttöliittymä, navigointi, ohjeet ja tuki, oma profiili

Sisäilman olosuhdepalvelut: olosuhteiden sekä tilojen käyttöasteiden visualisointi ja analysointi / sensorien hallinta

Sisäilman olosuhdepalvelut: olosuhteiden pysyvyys ja sisäilmaindeksi

Talotekniikan etävalvontapalvelut: prosessikaaviot

Talotekniikan etävalvontapalvelut: asetusten muuttaminen, valvomotoiminta, teemat, hälytysäänimerkki ja responsiivisuus

Talotekniikan etävalvontapalvelut: 24/7 valvonta, K2 Turvapalvelut Oy

Älykkäät lämmityksen ohjauspalvelut: lämmitysenergian käytön optimointi

Älykkäät lämmityksen ohjauspalvelut: kaukolämmön huipputehon optimointi

Kulutusseurantapalvelut: kulutuksen seuranta ja tuetut rajapinnat/mittarit

Kulutusseurantapalvelut: EnerKey kumppanuus

Hälytysjärjestelmä: hälytysten käyttöönotto ja konfigurointi

Hälytysjärjestelmä: aktiivisten hälytysten käsittely ja seuranta sekä hälytyshistoria

Huoltokirja- ja käyttöpäiväkirjamerkinnät

Kojetaulut: tyypit, suunnitteluperiaatteet, luonti

Analytiikat: data-analytiikan tasot ja hyödyt, analytiikkaesimerkkejä

Mobiilisovellukset: ammattilaissovellus Perspective ja kuluttajasovellus

Raportointi: raporttipohjan luonti ja raporttien ajaminen

Hallintapaneeli: kohteiden, yritysten ja kohde-/palveluryhmien hallinta

Hallintapaneeli: käyttäjäprofiilien ja käyttäjien hallinta

Hallintapaneeli: automaatiojärjestelmien liittäminen

Elinkaarilaskuri

Benefits of Talotohtori

Standardised data models

Rakennusautomaatioiden ja eri IoT-sensorien hajanainen tieto on Talotohtorissa käytettävissä standardilla tavalla. Tämä mahdollistaa nopean ja kustannustehokkaan tavan kehittää uusia palveluita ja käyttöliittymiä isoille kiinteistömassoille.

Standardised technical interfaces

 

Yleisesti käytössä olevat REST-rajapinnat eri alustojen ja pilvipalveluiden välillä mahdollistaa uusien palveluiden kehityksen myös kolmansien osapuolten toimesta. Näin asiakas voi hyödyntää haluamiaan palveluntuottajia

Easy connectivity

Rakennusten automaatiojärjestelmien, lämpöpumppujen, IoT-sensorien sekä muiden taloteknisten laitteiden liittämisen ja ohjaamisen mahdollistaminen helposti, tietoturvallisesti sekä kustannustehokkaasti, laitemerkistä tai valmistajasta riippumatta.

Flexible software licenses

Talotohtori-järjestelmää myydään kahdella lisensiointivaihtoehdolla. PRO-lisenssi oikeuttaa liittämään kiinteistöt Talotohtori-pilvipalveluun, jolloin asiakas maksaa palvelun käytöstä kiinteistökohtaista palvelumaksua. SERVER-lisenssimallissa asiakkaalle rakennetaan oma Talotohtori-järjestelmä, jonne asiakas voi liittää kohteita rajattomasti palvelimen kapasiteetin sallimissa rajoissa.

Secure connetions 

Talotohtori-alusta tarjoaa valmiit tietoturvalliset ratkaisut rakennusten automaatiojärjestelmien liittämiseksi palveluun. Yhteydet voidaan toteuttaa kohteen ja Talotohtori-palvelun välillä koko maan kattavilla APN-yhteyksillä tai IPSec/VPN  -yhteyksillä, mikäli kohde on jo kytketty pilvipalveluun.

Scalability

Talotohtori has a modular configuration which enables it to scale from one property and couple of hundred measuring points to hundred of properties and hundreds of thousands of measuring points.

Haluaisitko lisää tietoa Talotohtori-alusta?

PRO- vai SERVER-ratkaisu?

Talotohtori has two software licenses.

PRO-lisenssi oikeuttaa liittämään kiinteistöt Talotohtori-pilvipalveluun, jolloin asiakas maksaa palvelun käytöstä kiinteistökohtaista palvelumaksua. Maksun suuruuteen vaikuttaa alustan lisäksi palvelut, joita asiakas haluaa käyttää. PRO on soveltuvin vaihtoehto yksittäisille kiinteistönomistajille tai korkeintaan muutaman kymmenen kiinteistönomistajille.

SERVER-lisenssimallissa asiakkaalle rakennetaan oma Talotohtori-järjestelmä, jonne asiakas voi liittää kohteita rajattomasti palvelimen kapasiteetin sallimissa rajoissa. Yhden palvelimen kapasiteetin tullessa täyteen, voidaan järjestelmää laajentaa uusilla palvelimilla. Palvelumaksut on sidottu palvelimiin eikä kohdemääriin, jolloin palvelumaksut pysyvät kohtuullisina vaikka kiinteistöjen määrä olisi suuri. SERVER-lisenssi sopiikin parhaiten suurien kiinteistömassojen talotekniikan hallintaan ja ohjaukseen.

"With Talotohtori indoor air quality services we have finally solved the problems we have had for years - and significant energy savings as a bonus."

Timo Raulamo

Chief Executive Officer

GreenUp Group Oy

"We have piloted Talotohtori smart heating control services in our 11 apartment buildings for two heating periods and the results are promising. We have had heating optimisation services in these buildings before and we were surprised that with Talotohtori we could get even over 10 % extra savings. At the same time comfort has remained the same and even improved in some buildings."

Jari Ahonen

Property manager

Tampere Student Housing Foundation

"We have had Talotohtori remote monitoring and indoor air quality services since 2016. With these services we have been able to expand the remote monitoring in our buildings as well as improve the visibility to real indoor air conditions."

Heikki Päätalo

Property manager

The Tampere Lutheran Parishes

Smart services to existing properties

One of the key aspects of the development of Talotohtori has been that the building technologies of already existing buildings are possible to connect and control with Talotohtori regardless of the used vendor brands.

Tavanomaisissa IoT-alustoissa nämä liitokset vaativat tyypillisesti osaamista, johon IoT-alustatoimittajalla ei ole valmiita ratkaisuja. Tai jos onkin, niin se useimmiten tarkoittaa integraatiota vain toimittajan omiin automaatiojärjestelmiin.

Toinen merkittävä etu Talotohtori-ratkaisussa on hyvin hajanaisen tiedon ja datan standardointi. Automaatiojärjestelmiä on rakennuksissa tuhansia erilaisia ja eri ikäisiä. Myös IoT-laitteita tulee markkinoille koko ajan lisää ja niiden kirjo on valtava. Ilman standardia toimintamallia, hajanaisen tiedon hyödyntäminen käyttöliittymissä, palveluissa ja ohjaamisessa on hyvin vaikeaa ja kallista. Hyödyntämällä Talotohtorin valmiita standardirajapintoja palveluiden ja älyn lisääminen kiinteistöön on helppoa ja nopeaa.

Talotohtori is based on an industrial level control system

Contrary to the typical IoT platforms, Talotohtori emphasises the importance of connecting and controlling the technologies of already existing buildings in a cost-effective and effortless way. This is why Talotohtori is based on Ignition control system (SCADA) by Ignition teollisuusvalvomo (SCADA) –ohjelmistoon. Ignition on yksi maailman suosituimmista teollisuusvalvomoratkaisuista ja se on käytössä yli 100 maassa. 

VIDEO: Ignition-järjestelmän esittely

(The video has subtitles if needed)

Terms and Conditions

Privacy Policy

Copy link
Powered by Social Snap