Benefits for Resident

Improved living comfort

  • NStable indoor temperature and humidity
  • NHealthier indoor air
  • NLower living expences
  • NSmaller carbon foot print

Improved living comfort

Do you feel like the temperature of your apartment changes too much during the winter?

What if the temperature could stay more stable during the whole heating period?

Talotohtorin älykäs lämmityksenohjaus parantaa asumismukavuutta ylläpitämällä tasaisia sisäilmanolosuhteita.

Smart heating optimises the heating system based on outdoor temperature and weather forecast as well as indoor temperature and humidity.

Healthier indoor air

Talotohtori-palveluilla varmistetaan terveellisempi asuinympäristö.

Tämä perustuu sisäilmaolosuhteiden jatkuvaan valvontaan ja olosuhteiden poikkeamien nopeaan reagointiin.

Ihmisten hyvinvoinnin ja terveyden kannalta tärkeitä mitattavia suureita ovat lämpötilan ja kosteuden lisäksi hiilidioksidipitoisuus (CO2), volatile organic compounds (VOC) and particulate matter (PM10 and PM2,5).

When indoor air conditions are constantly monitored, the changes are noticed before people start to have symptoms.

Lower living expences

Talotohtorin älykäs ohjaus optimoi kiinteistön energiankäyttöä sekä leikkaa kulutushuippuja.

Näin saadaan poistettua turha lämmönkulutus, kun älykkäällä ohjauksella voidaan saavuttaa jopa 10% kustannussäästöä lämmityskustannuksissa.

Healthier building

Talotohtori-palveluilla varmistetaan kiinteistöjen pitkä elinkaari ja pienennetään esimerkiksi ylimääräisen kosteuden aiheuttaman homevaurion riskiä.

Tämä perustuu sisäilmaolosuhteiden jatkuvaan valvontaan ja olosuhteiden poikkeamien nopeaan reagointiin.

Important constantly measured variables for a long life cycle for buildings are temperature, relative humidity and pressure levels. 

When there are abnormalities in the conditions, Talotohtori alarms the maintenance to solve the issues before any damage can occur.

 

Decreased emissions

Heating properties causes emissions.

Optimised heating consumption equals as smaller carbon foot print.

Optimising energy consumption is one step in the fight against climate change.

Terms and Conditions

Privacy Policy

Copy link
Powered by Social Snap