Älykkäällä ohjauksella säästöä

sepontalo-toas-uusi

Asiakas: Tampereen opiskelija-asuntosäätiö, TOAS

Talotohtori-palvelut ovat olleet käytössä lähes kahden lämmityskauden ajan 11 kerrostalokohteessa, joissa palveluiden piirissä on yhteensä 1385 asuntoa. Kaikissa kohteissa on ollut aiemmin käytössä toisen palveluntuottajan lämmityksen optimointia tuottavaa palvelua. Talotohtori-palveluilla on saatu vielä parannettua energiatehokkuutta. 

Talotohtori-palveluilla saavutetut hyödyt:

1) Kaukolämmön kulutus laskenut keskimäärin 5,4%

2) Kaukolämmön perusmaksu laskenut keskimäärin 19,5%

3) Huonelämpötilaan liittyvien valitusten määrä pienentynyt 

 


Tuotetut palvelut

TOAS-kohteissa on toteutettu Talotohtorin älykkäitä lämmityksen ohjauspalveluita, joihin sisältyvät seuraavat ominaisuudet:

  • Kysyntäjousto, jolla tasataan kaukolämmön tehohuippuja
  • Mitattuun sisälämpötilaan perustuva lämmityksen ohjaus pitää sisälämpötilat tasaisina
  • Sääennusteen huomioiminen, jolla optimoidaan lämmityksen säätöä

Sisäilmaolosuhteen pysyvyyden varmistaminen

Kun rakennuksiin toteutetaan energiansäästötoimenpiteitä on tärkeää huolehtia, että sisäilmaolosuhteet pysyvät halutulla tasolla. Näissä kohteissa sisäilman olosuhteet ovat olleet tarkassa seurannassa ja Talotohtori-palvelut ovat pitäneet huolen siitä, että asumisolosuhteet pysyvät mahdollisimman tasaisina. Ensimmäisen lämmityskauden ajan kaikkien kohteiden huonelämpötilojen laskennallinen keskiarvo on ollut 21,5 °C ja huonelämpötilat ovat pysyneet hyvin lähellä kohdekohtaisesti määriteltyjä tavoite-/asetusarvoja. Sisälämpötilojen keskiarvon vaihteluväli on ollut alle puoli astetta. Huonelämpötilaan liittyvien valitusten määrä asukkailta on myös vähentynyt.

Saavutetut säästöt

Ensimmäisen lämmityskauden kaukolämmön energiankulutuksessa on saavutettu keskimääräinen 5,4% säästö ja perusmaksussa (eli tilausvesivirran pienentymisessä) noin 19,5%. Älykäs kaukolämpö -palvelulla on pilottikohteissa saavutettu keskimäärin 8,2 %:n kokonaissäästö lämmityskustannuksissa. Keskimäärin tämä vastaa kiinteistökohtaisesti yli 5400 euron vuosisäästöä.

Jaa artikkeli

Kiinnostuitko?

Ota Yhteyttä

Mitä tarkoittaa kaukolämmön kysyntäjousto?

Kiinteistöjen kaukolämmön kysyntäjousto tarkoittaa vapaaehtoista toimintaa ja keinoja, joiden avulla rakennuksen hetkellistä lämpöenergian kulutusta saadaan madallettua huippukulutusta leikkaamalla ja/tai kuormaa ajallisesti siirtämällä. Kysyntäjousto tulisi toteuttaa niin, ettei se heikennä kiinteistöjen käyttäjien lämpöviihtyvyyttä tai kaukolämpöasiakkaiden kokemaa palvelun laatua. Säätökeinot tähtäävät energian kulutusprofiilin tasaamiseen yksittäisten kiinteistöjen tasolta lähtien, vaikuttaen lopulta koko energiajärjestelmän kysyntäprofiiliin. Kaukolämmön tuntihuippujen leikkaus ja kiinteistökohtaisen käyttöprofiilin tasaus ovat käytännönläheiset termit kysyntäjoustosäädölle.

Miten eri tyyppiset rakennukset soveltuvat kysyntäjoustolle?

Asuinkiinteistöissä kulutushuiput syntyvät asukkaiden vuorokausirytmiin liittyvistä aamun ja illan lämpimän käyttöveden korkean kulutuksen jaksoista (ts. useassa eri asunnossa peseydytään samanaikaisesti). Muun tyyppisissä kiinteistöissä tilojen käyttöajat ja varsinkin niihin liittyvä ilmanvaihdon jaksottainen käyttö aiheuttavat kulutushuippuja (ts. kulutushuippu syntyy tyypillisimmin aamulla ilmanvaihdon käynnistyksen yhteydessä). Näin ollen kysyntäjoustoa on toteutettava eri tavalla kiinteistötyypistä riippuen.

Talotohtori älykkäät lämmityksen ohjauspalvelut tarjoavat ratkaisun

Kuten aiemmin on todettu, Talotohtori tarjoaa useita tapoja eli algoritmeja toteuttaa kysynnänjoustoa ja kehitämme niitä koko ajan lisää. Kehitystyö tapahtuu tiiviissä yhteistyössä asiakkaidemme kanssa ja asiakkaan toivomuksia kuunnellen. Näin toteuttamamme palvelut tuottavat asiakkaillemme parhaan mahdollisen säästön.

 

Asiakaspalvelu ja 24/7 tekninen tuki
+358 10 418 3404