fbpx

Säästöä ja hyviä olosuhteita

Asiakas: Hämeenlinnan Rauhanyhdistys Ry, monitoimikiinteistö

Hämeenlinnassa sijaitseva ja vuonna 2012 valmistunut monitoimikiinteistö on pinta-alaltaan 1100 m2 ja tilavuudeltaan 6600 m3. Vuotuinen lämmityskustannus oli aiemmin 13.000€. Rakennuksessa toimii arkipäivisin kaupungin päiväkoti sekä iltaisin ja viikonloppuisin yhdistys toimintaa.

Talotohtori-palveluilla saavutetut hyödyt:

1) kaukolämmön kulutus pienentynyt 35%

2) kaukolämmön perusmaksu laskenut 66%

3) sähkön kulutus pienentynyt 15%

Lisäksi sisäilman olosuhteet ovat parantuneet ratkaisevasti, mikä on lisännyt rakennuksen käyttäjien tyytyväisyyttä

Kaukolämmön energiakulutuksen ja perusmaksun optimointi

Energiatehokkuuden ja sisäilmaolosuhteiden parantaminen lähti korkealta tuntuvan kaukolämmön perusmaksun ja siihen vaikuttavien tekijöiden analysoinnista. Energiaseurantaraporteista voitiin todeta, että kaukolämmön tuntitehoissa ilmeni merkittävän korkeita piikkejä. Näiden tehopiikkien syytä alettiin selvittämään ja ensimmäiseksi kiinnitettiin huomiota ilmanvaihtokoneisiin ja erityisesti ammattikeittiön tulo/poistoilmanvaihtokoneisiin. Tuloilmakoneessa todettiin olevan hyvin tehokas tuloilman lämmitysvaihdin ja kojeistossa ei ollut lämmön talteenottoa. Näin ollen koneen käynnistyessä syntyy aina merkittävä tehopiikki.

Lämmön talteenoton puuttuminen on suunnitteluohjeiden mukainen, sillä keittiön ilmanvaihto on tarkoitettu käytettäväksi vain tarpeen mukaan. Rakennuksessa perusilmanvaihdosta huolehtii oma koneellinen tulo/poistoilmanvaihtokone, jossa on lämmön talteenotto. Käytännössä kuitenkin keittiön kojeisto oli päällä merkittävästi suunniteltua enemmän eli tyypillisesti 12h vuorokaudessa. Tämä johtui siitä, että keittiössä oli ilmanvaihdon käyttökytkin, josta oli mahdollista käynnistää kojeisto maksimissaan 6h ajaksi kerrallaan. Keittiöhenkilökunta käynnisti ilmanvaihdon aamulla töihin tultuaan ja vielä toisen kerran iltapäivällä.

Järjestelmä muutettiin siten, että sekä kaukolämmön säädin, rakennuksen pääilmanvaihtokone sekä keittiön ilmanvaihtokone otettiin Talotohtori-palvelulla seurantaan ja älykkääseen etäohjaukseen. Etäohjaus perustuu keittiöön asennettuihin sensoreihin, jotka automaattisesti tunnistavat milloin keittiö on käytössä ja käynnistävät keittiön ilmanvaihtokoneet sen perusteella. Lisäksi käyttökytkin vaihdettiin uuteen, jossa maksimi yhtäjaksoinen päälläolon aika on 30min.

Turvallisen sisäilman varmistaminen kiinteistön käyttäjille

Sisäilman olosuhdeseuranta oli toinen kokonaisuus, joka haluttiin laittaa kuntoon. Tilojen käyttäjiltä oli vuosien mittaan tullut erilaisia valituksia olosuhteista ja niihin oli vaikea tarttua tai määrittää korjaustoimenpiteitä, kun ei ollut faktatietoa todellisista olosuhteista.

Päiväkodin kerhohuoneisiin, kahvioon ja seurakuntasaliin asennettiin useita olosuhteita mittaavia sensoreita. Jatkuvaan seurantaan otettiin lämpötila, ilman suhteellinen kosteus, CO2 pitoisuus sekä rakennuksen ulkovaipan yli vaikuttava paine-ero. Sensorit liitettiin Talotohtori-olosuhdepalveluun, jossa olosuhteet visualisoidaan helposti ymmärrettävään muotoon. Palvelu myös analysoi olosuhteita ja hälyttää, mikäli olosuhde poikkeaa halutusta tasosta. Hälytys myös välittyy puhelimeen.

Yksi tärkeä ominaisuuksista on etäseuranta, joka mahdollistaa olosuhteiden, ilmanvaihdon ja lämmityksen tarkkailun ja asetusten muuttamisen mistä tahansa ja milloin tahansa. Näin säätötoimenpiteet ja valvonta voidaan hoitaa etänä ilman kohteessa käyntiä.

Kiinnostuitko?

Säästöä ja hyviä olosuhteita

Älykkäällä ohjauksella säästöä

Talotekniikka keskitetysti hallintaan

Sivuston käyttöehdot

Tietosuojaseloste

Copy link
Powered by Social Snap