Talotekniikka keskitetysti hallintaan

Hervannan kirkko

Asiakas: Tampereen Ev. Lut. seurakuntayhtymä

Talotohtori-etävalvontapalvelut sekä sisäilman olosuhdepalvelut ovat olleet käytössä vuodesta 2016 lähtien. Palveluita tuotetaan tällä hetkellä merkittävään osaan seurakuntayhtymän kiinteistöistä. Näiden palveluiden avulla saadaan lisättyä etävalvonnan kattavuutta kiinteistökannassamme ja näkyvyyttä todellisiin sisäilmaolosuhteisiin. Kohteissa pilotoidaan myös älykästä lämmityksen ohjausta yhteistyössä Tampereen Sähkölaitoksen kanssa.

Talotohtori palveluilla saavutetut hyödyt:

1) Etävalvonnan kattavuus lisääntynyt

2) Näkyvyys sisäilmaolosuhteisiin parantunut

3) Energiatehokkuus parantunut

 


Merkkiriippumattomuus tärkeää

Tampereen seurakuntayhtymälle on ollut tärkeää, että tuotettavat talotekniikan etävalvontapalvelut voidaan liittää erimerkkisiin automaatioihin helposti ja kustannustehokkaasti. Sen lisäksi Talotohtori-etävalvontapalvelut tarjoavat yhdenmukaisen valvomokäyttöliittymän talotekniikan hallintaa mikä helpottaa teknisen isännöinnin, huollon, valvomohenkilöstön ja muiden sidosryhmien työtä.

Kaikki palvelut samasta käyttöliittymästä

Kun palveluiden määrä kasvaa ja kiinteistömassa on suuri, tarve yhdenmukaisellle käyttöliittymällä kasvaa. Kiinteistön omistajan kannalta tulevaisuus ei näytä kovin fiksulta, jos palveluiden hallinta edellyttää monien eri käyttöliittymien ja puhelinsovellusten käyttöä rinnakkain. Toinen haaste tähän koko ajan laajenevaan käyttöliittymien kirjoon on se, että eri palvelut eivät pysty keskustelemaan keskenään. Tämä tarkoittaa sitä, että palvelut tekevät kukin omia älyohjauksiaan toisistaan tietämättä, mikä voi johtaa ristiitaisiin tilanteisiin ja jopa energiankulutuksen nousuun. Klassinen esimerkki on tilojen samanaikainen lämmitys ja jäähdytys.

Talotohtorilla tällainen siilomainen toimintamalli poistuu ja pystytään hallitsemaan isoja kiinteisömassoja ja useita palveluita yhdesta paikasta. 

Talotohtori 2.0 tuo kokonaan uuden ulottuvuuden kiinteistöjohtamiseen

Maaliskuussa julkaistu Talotohtori 2.0 perustuu alustatalousajatteluun ja kokonaan uuteen ohjelmistoarkkitehtuuriin, jossa mm. tietomallit ja rajapinnat on standardoitu sekä käyttöliittymä ja siten käyttäjäkokemus yhdenmukaistettu kaikkien palveluiden osalta. Talotohtori 2.0 myös mahdollistaa helpommin kolmansien osapuolten palveluiden liittämiseen Talotohtoriin.

Lue lisää: Talotohtori 2.0 Esittely

Jaa artikkeli


Kiinnostuitko?

Ota Yhteyttä

Yhteistyö alkoi energian säästöratkaisujen konsultoinnista

Yhteistyö Tampereen ev. lut. seurakuntayhtymän kanssa alkoi vuoden 2016 alussa, kun seurakunnan uutena kiinteistöpäällikkönä juuri aloittanut Heikki Päätalo otti yritykseemme yhteyttä ja tiedusteli halukkuuttamme tarjota ratkaisujamme. Ensimmäiset kohteet, joita kartoitimme oli Kalevan kirkko sekä Lamminpään kappeli. Heikki halusi heti alkuvaiheessa tähdentää, että investointien takaisinmaksuajalla on suuri merkitys päätöksenteossa.

Kaukolämmöllä lämmitetyssä Kalevan kirkossa oli juuri uusittu automaatiojärjestelmät sekä muuta talotekniikka ja tässä yhteydessä haluttiin kartoittaa kirkon energiatehokkuutta ja voidaanko sitä järkevillä hankkeilla parantaa. Lamminpään kappelissa puolestaan lämmitys hoidettiin epäsuorasti sähköllä vesikiertoisen lattialämmityksen ja tuloilman esilämmityksen kautta. Alustavien kartoitusten perusteella tehtiin päätös laatia selvitys ensimmäiseksi kappelin energian säästöä tuottavista rakaisuihtoehdoista, koska siellä energiansäästöpotentiaali tunnistettiin olevan merkittävä.

Laadimme asiakkaalle elinkaarilaskelmat ja vertailut kahdesta vaihtoehdosta: poistoilman lämmön talteenotto lämpöpumpulla ja maalämpöjärjestelmästä. Vertailun, analyysien ja suositusten jälkeen Seurakuntayhtymä teki päätöksen maalämpöön siirtymisesta, jolle laadittiin hankesuunnitelma. Sen jälkeen asiakas kilpailutuksen kautta valitsi urakoitsijan, joka toteutetti järjestelmän vuonna 2017.

Yhteistyö laajenee valvomopalveluihin ja sisäillman olosuhdepalveluihin

Jo samana vuonna 2016 keväällä seurakuntayhtymälle toimitettiin kaukolämmön alajakokeskuksen etävalvontaratkaisuja kirkkoihin, joissa lämmityksen säädin toimi pakaillisesti ja säätimestä saatiin ainoastaan hälytysviestit tekstiviestipohjaisen hälytysmodeemin kautta. Talotohtorin merkkiriippumaton etävalvontapalvelu mahdollisti sen, että säädin ja koko lämmitysjärjestelmä saatiin paremmin etävalvonnan piiriin. Ensimmäiset kohteet,joihin etävalvonta toteutettiin oli Finlaysin kirkko sekä keskustorin vanha kirkko.

Näiden palveluiden rinnalla toimitettiin Hervannan kirkkoon sisäilman olosuhteita mittaavia sensoreita. Mitattavat suureet olivat lämpötila, ilman suhteellien kosteus, hiilidioksidipitoisuus (CO2) sekä paine-ero rakennuksen ulkovaipan yli sekä alapohjaan. Kohteessa oli ollut merkittäviä sisäilmaongelmia ja erityisesti paine-eromittaus osoittautui hyödylliseksi ongelmien syiden selvittelyssä.

Yhteistyö ja palveluiden määrä laajenee

Ensimmäisen vuoden aikana saatujen kokemusten kautta olemme kehittäneet palveluitamme vastaamaan paremmin asiakkaiden tarpeita ja samalla sekä palveluiden että kohteiden määrä on tasaisesti kasvanut. Tällä hetkellä tuotamme useita Talotohtori-palveluita merkittävään osaan seurakuntayhtymän kiinteistöistä. Uusia palveluita on mm. veden kulutusseuranta- ja vuotovahtipalvelut sekä äykkäät lämmityksen ohjauspalvelut.

Asiakaspalvelu ja 24/7 tekninen tuki
+358 10 418 3404