Älykkäät lämmityksen ohjauspalvelut

Älykäs ohjaus

Optimoidaanko lämmityskustannukset ja tehopiikit?

 

Älykkäillä lämmityksen ohjauspalveluilla voidaan taloteknisten laitteiden ohjaus automatisoida koneälyllä ja muilla algoritmeilla, jotka optimoivat energiankäyttöä ja leikkaavat lämmön kulutushuippuja. Lisäksi sisätilojen olosuhteet pysyvät tasaisina halutulla tasolla.

Talotohtori-älykkäät ohjaukset soveltuvat erityisen hyvin olemassa oleviin kiinteistöihin ja niissä käytettäviin rakennusautomaatiojärjestelmiin. Tämä tarkoittaa, että älyn tuominen vanhaan kiinteistöön ei edellytä suuria investointeja tai automaatiojärjestelmän saneerauksia, niin kuin perinteisesti ajatellaan.

Myöskään tietoturva-asioista ei rakennuksen omistajan tarvitse murehtia, kun rakennus liitetään Talotohtori-palveluun, koska palveluumme sisältyy aina tietoturvalliset yhteydet. Talotohtori-kohteisiin ei palvelunestohyökkäyksillä ole asiaa.  


Hyödyt

Asumismukavuuden parantuminen

Älykäs lämmityksen ohjaus parantaa asumismukavuutta ylläpitämällä tasaisia sisäilman olosuhteita. Esimerkiksi asuinkerrostaloissa tai rivitaloissa älykäs ohjaus perustuu päälämmitysjärjestelmän ohjaamiseen ulkolämpötilan lisäksi myös asunnoista mitattuun sisäilman lämpötilaan.

Energiankäytön optimointi

Todelliseen sisäilman olosuhdetietoon perustuva lämmityksen ohjaus poistaa turhan lämmitykseen kuluvan energiankäytön. Kiinteistöä lämmitetään vain silloin kun siihen on oikea tarve.

Tehohuippujen leikkaus

Kaukolämmön tehontarve tuntitasolla vaihtelee rakennuksittain hyvin paljon johtuen esimerkiksi lämpimän käyttöveden käytöstä tai ilmanvaihdosta. Älykäs lämmityksenohjaus osaa automaattisesti tunnistaa nämä hetkittäiset piikit ja pystyy pienentämään kaukolämmön perusmaksua parhaimmillaan jopa yli 20%.

Yksilöllisempää säätöä

Kerros- ja rivitaloissa asukkaat voidaan ottaa mukaan vaikuttamaan asumisolosuhteisiinsa hyödyntämällä Talotohtori Home -mobiilisovellusta sekä radiaattorikohtaisia älytermostaatteja. Näiden avulla asukkaat voivat säätää yksilöllisesti oman asuntonsa, ja jopa eri huoneiden lämpötilaa ajasta ja paikasta riippumatta.  

Olemme testanneet älykästä lämmityksen ohjausta 11 kerrostalokohteessamme lähes kahden lämmityskauden ajan ja tulokset ovat olleet lupaavia. Näissä kohteissa on jo aiemmin ollut lämmityksen optimointiin tähtääviä palveluita käytössä useamman vuoden ajan ja olemme yllättyneet, että Talotohtori palveluilla on saatu vielä puristettua lisää säästöä, parhaimmillaan yli 10%. Samanaikaisesti asumismukavuus on säilynyt ennallaan ja muutamissa kohteissa se on jopa parantunut.

Jari Ahonen

Kiinteistöjohtaja

Tampereen opiskelija-asuntosäätiö

Lue lisää »

Kiinnostuitko?

Ota Yhteyttä

Mitä tarkoittaa kaukolämmön kysyntäjousto?

Kiinteistöjen kaukolämmön kysyntäjousto tarkoittaa vapaaehtoista toimintaa ja keinoja, joiden avulla rakennuksen hetkellistä lämpöenergian kulutusta saadaan madallettua huippukulutusta leikkaamalla ja/tai kuormaa ajallisesti siirtämällä. Kysyntäjousto tulisi toteuttaa niin, ettei se heikennä kiinteistöjen käyttäjien lämpöviihtyvyyttä tai kaukolämpöasiakkaiden kokemaa palvelun laatua. Säätökeinot tähtäävät energian kulutusprofiilin tasaamiseen yksittäisten kiinteistöjen tasolta lähtien, vaikuttaen lopulta koko energiajärjestelmän kysyntäprofiiliin. Kaukolämmön tuntihuippujen leikkaus ja kiinteistökohtaisen käyttöprofiilin tasaus ovat käytännönläheiset termit kysyntäjoustosäädölle.

Miten eri tyyppiset rakennukset soveltuvat kysyntäjoustolle?

Asuinkiinteistöissä kulutushuiput syntyvät asukkaiden vuorokausirytmiin liittyvistä aamun ja illan lämpimän käyttöveden korkean kulutuksen jaksoista (ts. useassa eri asunnossa peseydytään samanaikaisesti). Muun tyyppisissä kiinteistöissä tilojen käyttöajat ja varsinkin niihin liittyvä ilmanvaihdon jaksottainen käyttö aiheuttavat kulutushuippuja (ts. kulutushuippu syntyy tyypillisimmin aamulla ilmanvaihdon käynnistyksen yhteydessä). Näin ollen kysyntäjoustoa on toteutettava eri tavalla kiinteistötyypistä riippuen.

Talotohtori älykkäät lämmityksen ohjauspalvelut tarjoavat ratkaisun

Kuten aiemmin on todettu, Talotohtori tarjoaa useita tapoja eli algoritmeja toteuttaa kysynnänjoustoa ja kehitämme niitä koko ajan lisää. Kehitystyö tapahtuu tiiviissä yhteistyössä asiakkaidemme kanssa ja asiakkaan toivomuksia kuunnellen. Näin toteuttamamme palvelut tuottavat asiakkaillemme parhaan mahdollisen säästön.

Tutustu myös muihin palveluihin

Asiakaspalvelu ja 24/7 tekninen tuki
+358 10 418 3404