fbpx

Älykkäät lämmityksen
ohjauspalvelut

Optimoi kiinteistöjen olosuhteet
sekä energiankäyttö

  • NTasainen sisälämpötila ja kosteus
  • NAsumismukavuus lisääntyy
  • NTarpeeton energiankulutus poistuu
  • NKaukolämmön perusmaksu laskee

Optimoidaanko lämmityskustannukset ja tehopiikit?

Asumismukavuuden parantuminen

Älykäs lämmityksen ohjaus parantaa asumismukavuutta ylläpitämällä tasaisia sisäilman olosuhteita. Esimerkiksi asuinkerrostaloissa tai rivitaloissa älykäs ohjaus perustuu asuntojen sisälämpötilamittausten lisäksi sääennusteisiin sekä rakennuksen käyttäytymiseen ulkolämpötilan muutoksissa.

Energiankäytön optimointi

Todelliseen sisäilman olosuhdetietoon perustuva lämmityksen ohjaus poistaa turhan lämmitykseen kuluvan energiankäytön. Kiinteistöä lämmitetään vain silloin kun siihen on oikea tarve.

Tehohuippujen leikkaus

Kaukolämmön tehontarve tuntitasolla vaihtelee rakennuksittain hyvin paljon johtuen esimerkiksi lämpimän käyttöveden käytöstä tai ilmanvaihdosta. Älykäs lämmityksenohjaus osaa automaattisesti tunnistaa nämä hetkittäiset piikit ja pystyy pienentämään kaukolämmön perusmaksua parhaimmillaan jopa yli 20%.

 

Referenssi: älykäs kaukolämpö toi merkittävät säästöt TOASin kiinteistöissä

TOASin yhteensä 18:ssa palveluun liittyneessä kiinteistössä säästöjä on saavutettu vuodessa kiinteistökohtaisesti energiankulutuksesta keskimäärin 2 500 € ja kaukolämmön perusmaksusta keskimäärin 1 300 €. Prosenteissa kohteet ovat säästäneet keskimäärin 8,4 prosenttia kaukolämmön energiankulutuksesta. Kerrostalokiinteistöissä onnistuttiin myös tiputtamaan 18,6 prosenttia perusmaksuista.

Yhteensä 18:ssa palveluun liittyneessä kiinteistössä säästöjä on saavutettu vuodessa jopa lähes 70 000 €.

 

Mitä tarkoittaa kaukolämmön kysyntäjousto?

Kiinteistöjen kaukolämmön kysyntäjousto tarkoittaa vapaaehtoista toimintaa ja keinoja, joiden avulla rakennuksen hetkellistä lämpöenergian kulutusta saadaan madallettua huippukulutusta leikkaamalla ja/tai kuormaa ajallisesti siirtämällä. Kysyntäjousto tulisi toteuttaa niin, ettei se heikennä kiinteistöjen käyttäjien lämpöviihtyvyyttä tai kaukolämpöasiakkaiden kokemaa palvelun laatua. Säätökeinot tähtäävät energian kulutusprofiilin tasaamiseen yksittäisten kiinteistöjen tasolta lähtien, vaikuttaen lopulta koko energiajärjestelmän kysyntäprofiiliin. Kaukolämmön tuntihuippujen leikkaus ja kiinteistökohtaisen käyttöprofiilin tasaus ovat käytännönläheiset termit kysyntäjoustosäädölle. 

Miten eri tyyppiset rakennukset soveltuvat kysyntäjoustolle?

Asuinkiinteistöissä kulutushuiput syntyvät asukkaiden vuorokausirytmiin liittyvistä aamun ja illan lämpimän käyttöveden korkean kulutuksen jaksoista (ts. useassa eri asunnossa peseydytään samanaikaisesti). Muun tyyppisissä kiinteistöissä tilojen käyttöajat ja varsinkin niihin liittyvä ilmanvaihdon jaksottainen käyttö aiheuttavat kulutushuippuja (ts. kulutushuippu syntyy tyypillisimmin aamulla ilmanvaihdon käynnistyksen yhteydessä). Näin ollen kysyntäjoustoa on toteutettava eri tavalla kiinteistötyypistä riippuen.

Talotohtorin älykkäät lämmityksen ohjauspalvelut tarjoavat ratkaisun

Kuten aiemmin on todettu, Talotohtori tarjoaa useita tapoja eli algoritmeja toteuttaa kysynnänjoustoa ja kehitämme niitä koko ajan lisää. Kehitystyö tapahtuu tiiviissä yhteistyössä asiakkaidemme kanssa ja asiakkaan toivomuksia kuunnellen. Näin toteuttamamme palvelut tuottavat asiakkaillemme parhaan mahdollisen säästön.

Haluaisitko lisää tietoa älykkäistä lämmityksen ohjauspalveluistamme?

Tutustu myös muihin palveluihimme

Sisäilman olosuhdepalvelut

Talotekniikan etävalvontapalvelut

Kulutusseuranta-
palvelut

Sivuston käyttöehdot

Tietosuojaseloste

Copy link
Powered by Social Snap