Rajaa tuotteita

24/7 Palvelukeskus, palvelutaso 1

Palvelutasolla 1 kiinteistöalan ammattilaiset reagoivat välittömästi, kun kiinteistössä tapahtuu jotain tavanomaisesta poikkeavaa. Poikkeamat havaitaan ja toimenpiteet arvioidaan Talotohtorin lähettämien hälytysten perusteella, jotka voivat perustua rakennusautomaatiolaitteen hälytykseen, lämpöpumpun tai muun palveluun liitetyn laitteen antamaan hälytykseen. Talotohtori hälytykset voivat perustua moneen eri tietolähteeseen ja niihin voidaan liittää älykkäitä päätelmiä, analytiikka ja ohjelmointia, mikä mahdollistaa monimutkaisempien vikatilanteiden automaattiset hälytykset.

Tutustu tuotteeseen

24/7 Palvelukeskus, palvelutaso 2

Palvelutason 1 lisäksi palvelutasolla 2 hälytyksen tullessa hyödynnetään ja analysoidaan Talotohtori etävalvomosta saatavilla olevia tietoja korjaavaan toimenpidetarpeen määrittelyyn sekä lisäksi suoritetaan mahdolliset korjaavat toimenpiteet suoraan Talotohtori valvomosta käsin etäkäyttönä.

Tutustu tuotteeseen

24/7 Palvelukeskus, palvelutaso 3

Palvelutaso 3 sisältää em. tasojen lisäksi jatkuvia energiatehokkuuden kehittämistoimenpiteitä. Talotohtori etävalvontapalvelun avulla optimoidaan kiinteistön lämmityksen, valaistuksen, ilmastoinnin ja muut energiaa kuluttavat toiminnot, jolloin säästetään energian kulutuksessa. Toteutuneiden kohteiden perusteella käyttöteknisillä toimenpiteillä voidaan säästää energiaa 10−15 %:ia vuodessa optimoimalla käyttöä tarpeen mukaan.

Tutustu tuotteeseen

Asiantuntijapalvelu: talotekniikan etävalvonta

Onko kiinteistönne liitetty Talotohtori etävalvontaan ja käytetäänkö mahdollista toimintaa hyödyksi esimerkiksi energiatehokkuuden- tai sisäolosuhteiden parantamisessa?

Etähallintapalveluilla saadaan kiinteistönne jatkuvan tiiviin seurannan alle, LVIS-prosessien oikeanlaisen tarpeenmukaisen toimivuuden ja hälytyskäsittelyjen kautta. Lisäksi tarjottavassa palvelussa kiinteistönne viritetään käyttöä vastaavaksi, energiatehokkuus optimoitua sisäolosuhteet huomioiden samalla asukastyytyväisyyden parantuessa, sekä vastaamme aktiivisesta yhteydenpidosta vastaaviin tahoihin esimerkiksi kiinteistöhuolto ja isännöitsijät.

Tutustu tuotteeseen

Asiantuntijapalvelu: kulutusseuranta

Onko kiinteistönne energiakulutukset aktiivisessa seurannassa, tiedetäänkö ominaiskulutukset, reagoidaanko kulutusmuutoksiin?

Tarjoamme kulutusten aikajaksollisen tarkastamisen, vertailun ja poikkeamien havannoinnin, sekä näistä raportoinnin jatkotoimenpiteineen vastaaville sovituille tahoille.

Tutustu tuotteeseen

Asiantuntijapalvelu: Energiakartoitukset/ tarkastukset ja talotekniset palvelut

Tiedetäänkö kiinteistössänne taloteknisten laitteiden kunto, toimivuus ja näiden vaikutus energiatehokkuuteen, sekä uuden tekniikan tuomat mahdollisuudet päivittää tekniikka energiatehokkaaksi sisäolosuhteita parantaen?

Tarjoamme palvelua pienemmästä energiatarkastuksesta aina isompiin energiakartoituksiin, hankkeiden säästö- ja takaisinmaksuaikalaskelmilla, sekä pitkän tähtäimen suunnitelmilla(PTS) tuleville vuosille.

Tutkimme ja analysoimme tarvittaessa sisäolosuhteet mitaten tiloista hiilidioksidia, lämpötilaa ja kosteutta. Toteamme ja videoimme myös ilmanliikkumisen sisätiloissa erillisen savun avulla. Lisäksi teemme tarjottavaan palveluun liittyviä lämpökamerakuvauksia.

Tutustu tuotteeseen

Asiakaspalvelu ja 24/7 tekninen tuki
+358 10 418 3404