24/7 Palvelukeskus, palvelutaso 2

Näytä tuotteet Kysy lisätietoa

Palvelutason 1 lisäksi palvelutasolla 2 hälytyksen tullessa hyödynnetään ja analysoidaan Talotohtori etävalvomosta saatavilla olevia tietoja korjaavaan toimenpidetarpeen määrittelyyn sekä lisäksi suoritetaan mahdolliset korjaavat toimenpiteet suoraan Talotohtori valvomosta käsin etäkäyttönä.

Palveluiden hintaan ei sisälly mahdollisia kohteiden palveluun liittämisestä aiheutuvia laite-, asennus- tai tiedonsiirtokustannuksia.

Palvelun tuottaa K2 Turvapalvelut Oy.

Tuotekoodi Tuotekuvaus Lisää tarjouspyyntöön
K2-0002-001 Kertamaksu: K2 palvelutason 2 perustaminen
kpl
Lisää
{{cartName}} lisäys epäonnistui.
K2-0002-101 Palvelumaksu:asuinkerrostalo kaukolämpö - PT2 per kk
kpl
Lisää
{{cartName}} lisäys epäonnistui.
K2-0002-102 Palvelumaksu: asuinkerrostalo PILP + kaukolämpö - PT2 per kk
kpl
Lisää
{{cartName}} lisäys epäonnistui.
K2-0002-103 Palvelumaksu: liike- ja toimistorakennus < 5000 m2 - PT2 per kk
kpl
Lisää
{{cartName}} lisäys epäonnistui.

Palvelukeskus, yleiskuvaus

Palvelukeskuksemme on Finanssialan Keskusliiton hyväksymä hälytyskeskus (SFS-EN 50518), joka tarjoaa kokonaisvaltaiset valvonta-, viestintä-, ohjaus- ja raportointijärjestelmät. Palvelukeskuksemme sijaitsee Jyväskylässä ja toimii 24/7.

Palvelukeskuksemme on rakennettu järjestelmien osalta avoimeksi muista palvelu- ja hälytyskeskuksista poiketen. Pystymme vastaanottamaan valvontaan lähes kaikki kiinteistön järjestelmät valmistajasta riippumatta ilman, että asiakkaan tarvitsee tehdä merkittäviä laiteinvestointeja.

Laadunhallintajärjestelmä on osa johtamisjärjestelmäämme, jota sovelletaan koko toimintamme. Laadunhallintajärjestelmämme on laadittu ISO 9001:2015 ja OHSAS 18001:2007 -standardien mukaisesti ja sen on auditointu Bureau Veritas Certification.

Kaikkiin palveluihimme sisältyy:

Tapahtumakirjaukset tilaajan hallinnoimaan tai palveluntuottajan eri palveluna tarjoamaan huoltokirjajärjestelmään

Toteuma- ja vasteaikaraportointi asiakkaalle vuosineljänneksittäin

Toiminnan vastuuvakuutus enintään 1 000 000 € korvaussummalle

Palveluiden hintoihin ei sisälly mahdollisia asennus- laite-, tai tiedonsiirtokustannuksia, joita voi tulla muun muassa järjestelmien käännöistä ja niihin liittyvistä tiedonsiirroista.

Palvelukeskuksen toiminta on riippumatonta käytettävästä tekniikasta tai palveluntuottajaverkostosta. 

Kiinteistöautomaation etähallinta, palvelukuvaus

Kiinteistöautomaation etähallintapalvelun avulla optimoidaan kiinteistön lämmityksen, valaistuksen, ilmastoinnin ja muut energiaa kuluttavat toiminnot, jolloin säästät energian kulutuksessa. Toteutuneiden kohteiden perusteella käyttöteknisillä toimenpiteillä voidaan säästää energiaa 10−15 %:ia vuodessa optimoimalla käyttöä tarpeen mukaan.

Palvelu sisältää:

  • kiinteistöautomaation seurannan ja poikkeamien analysoinnin
  • poikkeamien korjaavat toimenpiteet etäkäytöllä ja tarvittaessa huollon paikallekutsumisen
  • käyttöaikojen, asetusarvojen ja ohjauksien optimoinnin ja muutokset tarpeen mukaan kiinteistön käytön tai käyttäjien toiminnan muuttuessa
  • käyttöteknisten energiansäästötoimenpiteiden toteutus ja vaikutusten seuranta
  • energiainvestointien toimivuuden ja vaikutusten seurannan
  • puolueettoman seurantaraportoinnin, jonka avulla voi seurata muun muassa energiatehokkuutta ja palvelutuotannon sopimuksenmukaisuutta.

Palvelun laadunseuranta

Suoritamme jatkuvasti palvelun laadunseurantaa osana sertifioitua ISO 9001 perustuvaa johtamisjärjestelmäämme. Uudessa Toimeksiannossa ensimmäinen laadunarviointi toteutetaan noin puolen vuoden kuluttua palvelun hankinnasta, jolloin varmistetaan kohteen haltuunoton onnistuminen ja toiminnan sopimuksenmukaisuus.

Vuosittaisissa tilaajan kanssa käytävissä sopimuskatselmuksissa arvioidaan palvelun laadun nykytilaa ja mahdollisia päivitys- ja muutostarpeita. Mahdolliset havaitut laatupoikkeamat käsitellään heti ongelman esille tullessa.

Asiakaspalvelu ja 24/7 tekninen tuki
+358 10 418 3404