Asiantuntijapalvelu: talotekniikan etävalvonta

Kysy lisätietoa

Talotekniikan etävalvonnan osa-alueet

Etäyhteyskohteiden aktiivinen hälytysten seuranta

  • Sisältää hälytyslistojen tarkastuksen esim. jokaisena arkipäivänä ja tarvittaessa yhteydenotot sovittuun tahoon (kiinteistönhoito, isännöitsijä…). Tarkemmat ja pidemmät jatkotoimenpiteet tuntihinnalla tai erikseen sovitulla hinnalla.
  • Korjaukset ja toimenpiteet kirjataan yhteisesti hyväksyttyyn raportointipohjaan tai sähköiseen huoltokirjaan (Talotohtori, Tampuuri yms).


Etäyhteystarkastuksen prosessien toimivuuksien ja energiataloudellisuuden varmistamiseksi

  • Tarkastus sovittuina ajankohtina esim. kerran kuukaudessa. Sisältää yhteydenotot kiinteistön hoitoon, tarkemmat/pidemmät jatkotoimenpiteet tuntihinnalla tai erikseen sovitulla hinnalla sisältää myös puhelintuen lyhyisiin avunantoihin.
  • Toimenpide-ehdotukset (olosuhteet, korjaustarpeet, energiansäästö)
  • Tarkastuksen asiat kirjataan yhteisesti hyväksyttyyn raportointipohjaan tai sähköiseen huoltokirjaan (Talotohtori, Tampuuri yms).


Seurantapalaverit

Pidetään asiakkaan kanssa kvartaaleittain neljä kertaa vuodessa tai tarvittaessa. Seurantapalaverissa käydään läpi ajanjakson tärkeimmät huomion arvoiset asiat ja mahdolliset kehitys- ja parannusehdotukset myös tarjottavan palvelun osalta.

Palvelun tuottaa Moxiecon Oy

Asiakaspalvelu ja 24/7 tekninen tuki
+358 10 418 3404