Asiantuntijapalvelu: Energiakartoitukset/ tarkastukset ja talotekniset palvelut

Kysy lisätietoa

Energiakartoitukset/tarkastukset ja talotekniset palvelut sisältää seuraavat osa-alueet:

 1. Kohteissa suoritettavat energiakartoitukset (Motiva-pätevöitynyt) 
 2. Hankkeiden säästö- ja takaisinmaksuaikalaskelmat
 3. Pitkäntähtäimensuunnitelmat (PTS)
 4. Sisäilman mittaukset
 5. Ilmastoitavissa tiloissa ilmanliikkumisen toteaminen
 6. Lämpökamerakuvaukset 
 7. Rakennusautomaatiopalvelut 
 8. Ilmanvaihtomittauspalvelut

Palvelun tuottaa Moxiecon Oy

Palvelukuvaus

1. Kohteissa suoritettavat energiakartoitukset (Motiva-pätevöitynyt)  

1.1 Energiatarkastus

Tarkoitettu lähinnä tilanteisiin, jossa selvitetään miksi lämmön, sähkön tai veden kulutus on kohteessa muuttunut.

 • Pienet kiinteistöt esim. rivitalot, luhtitalot, pienet kerrostalot
 • Keskisuuret kiinteistöt esim. isot kerrostalot
 • Suuret kiinteistöt esim. hoivakodit, liikuntahallit…

1.2 Energiakartoitus

Tarkoitettu tilanteisiin, joissa karkeasti kartoitetaan kiinteistöprosessien toimivuus ja toimenpidemahdollisuudet.

 • Pienet kiinteistöt esim. rivitalot, luhtitalot, pienet kerrostalot
 • keskisuuret kiinteistöt esim. isot kerrostalot
 • Suuret kiinteistöt esim. hoivakodit, liikuntahallit…

1.3 Kiinteistökierros

Sisältää kohteessa tehtävän prosessien toimivuuden tarkastukset ja lyhyen raportin havaituista vioista ja ongelmista, sekä mahdolliset toimenpide-ehdotukset. Suositellaan esimerkiksi kohteisiin, joissa ei ole etähallintaa 

2. Hankkeiden säästö- ja takaisinmaksuaikalaskelmat

Teemme säästö- ja takaisinmaksuaikalaskelmat tarpeen mukaan pienemmästä kokonaisuudesta tai esimerkiksi kokonaisvaltaisen, suuremman energiakartoituksen yhteydessä esille tulleista asioista.

3. Pitkäntähtäimensuunnitelmat (PTS) 

Tehdään kiinteistökartoituksen perusteella esim. 5 vuodeksi. Tarvittaessa toimenpiteille energiasäästöperustaiset takaisinmaksuaikalaskelmat.

4. Sisäilman mittaukset

Sisäolosuhdemittaukset analyysillä:

 • Viisi mittausta viikon ajalta, mittauksina hiilidioksidi, lämpötila, kosteus.
 • Sisältää mittausten tarkoituksen ja tavoitteen, tulokset graafisina kaavioina, analyysin mittauksista ja toimenpide-ehdotukset.
 • Lisämittaukset erillishinnalla

Olosuhdeongelman selvitys ja raportti

 • Sisältää olosuhdeongelman selvityksen paikan päällä ja erillisen raportin

5. Ilmastoitavissa tiloissa ilmanliikkumisen toteaminen

Rakennuksen huonetilan ilmanvaihdon toimivuuden toteamiseksi tehtävä savukaasutestaus raportteineen ja analyyseineen. Sisältää videoinnin savukaasun liikkumisesta. Esim. toimisto-, luokkahuoneet, ei sisällä suuria sali- ja hallitiloja. 

6. Lämpökamerakuvaukset

6.1 Lämmityspatterin kuvaus

 • Lämmityspatterin virtauksen ja lämmönluovutuksen selvitys lämpökameralla
 • Sisältää 1-5 lämmityspatteria, raportin ja analyysin
 • Lisäpatterit erillishintaan

6.2 Sähkökeskusten lämpökamerakuvaus

 • Sisältää keskuksen lämpökamerakuvauksen raportteineen ja analyyseineen.
 • Ei korvaa lakisääteistä sähkökeskustarkastusta.

7. Rakennusautomaatiopalvelut

Tarvittaessa teemme selvityksen tarpeesta, mietimme asiakkalle sopivimman ratkaisun ja kilpailutamme tämän perusteella automaation.

8. Ilmanvaihtomittauspalvelut

IV-koneiden toiminnan tarkastukset

 • pellistöjen tarkastukset iv-konehuoneista
 • tulo-, poisto, kierto ja lto- ja palopellistön tarkastus
 • sektori- ja ims-tarkastukset
 • tulo- ja poistopainemittaukset, sekä taajuusmuuttajien tarkastukset
 • suodattimen kunto/likaisuusaste/vaihto jos uusi suodatin valmiina.
 • rakennuksen/tilan ali-/ylipaineisuustason mittaaminen
 • muutosehdotukset, takaisinmaksuaikalaskelmat
 • Levylämmönsiirtimen omaavissa ilmanvaihtokoneissa painesuhteiden tarkastus eri LTO:n toiminta-asennoilla, selviää pysyvätkö ilmamääräsuhteet tasapainossa
 • moottoriohjattujen ilmamääräsäätöpeltien tarkastukset

Mikäli ilmamääränsäätöpeltiin ei päästä kohtuudella käsiksi rakenneratkaisujen takia, sovitaan erikseen tarkastetaanko peltiä

Tarkastus sisältää IMS:ien peltien- ja toimilaitteiden testaamisen ohjelmallisesti, letkujen tarkastuksen, sekä silmämääräisen havainnoinnin IMS:ien toiminnasta.

Asiakaspalvelu ja 24/7 tekninen tuki
+358 10 418 3404