Kulutusseurantapalvelut

Näytä tuotteet Kysy lisätietoa

Yleistä

Kulutusseurantapalvelumme sisältää kattavat palvelut ja työkalut kiinteistöjen tehokkaaseen energiakäytön johtamiseen sekä optimointiin.

- Kulutusseurantaohjelmisto mittarilukemien syöttämiseen
- Mobiilisovellus mittarilukemien syöttämiseen
- Dashboard-palvelu kulutustietojen vertailuun
- Energiamanageri-palvelu analysointiin ja raportointiin
- Energia- ja vesimittareiden digitalisointipalvelut ja automaattinen etäluenta
- Vuotovahtipalvelut
- 24/7 tekninen tuki ja puhelinpalvelu

Kulutusseurannan käyttöönotto

Käyttöönottoprojektiin sisältyy seuraavat työvaiheet:

  1. Palvelun perustaminen. Tähän sisältyy kohteiden ja käyttöpaikkojen historiadatan siirtäminen Talotohtori palveluun. Tämä tehdään tuntityönä, työmäärä riippuu lähtödatan määrästä, laadusta ja muodosta.
  2. Kohteiden perustaminen. Tähän sisältyy kohteen lisäksi käyttöpaikkojen perustaminen, hälytysten määrittely, kättöoikeuksien luonti ja tarvittavien tiedonsiirtojen käynnistäminen.
  3. Mittareiden digitalisointi. Manuaaliluennan piirissä olevat mittarit suosittelemme otettavaksi automaattiseen etäluentaan. Tällöin luennan varmuus paranee ja pystytään mittaamaan ja anaysoimaan kulutuksia tun ja jopa minuuttitasolla. Esimerkiksi vesimittarit voidaan digitalisoida Leaklook vesivuotovahtipalvelun avulla.

Käytöaikaiset palvelut

Kulutusseurantapalveluun voidaan sisällyttää seuraavia palveluita:

  1. Talotohtori kulutusseurantapalvelun käyttöoikeus ja hälytyspalvelu. Nämä palvelut sisältyvät kohdekohtaiseen perusmaksuun
  2. Mittareiden kulutusseuranta. Kulutusseuranta voi perustua manuaaliseen, kuukausittain tehtävään kulutuslukemien raportointiin tai automaattiseen etäluentaan. Mittarikohtainen maksu.
  3. Kulutusten/hälytysten valvonta, analysointi ja raportointi. Asiantuntijapalvelu, jossa kulutustietojen kattavuutta ja oikeellisuutta valvotaan, kuluksia analysoidaan vertaamalla aikaisempiin jaksoihin ja raportoidaan kuukausittain sekä kvartaaleittain

Tutustu tästä tarkemmin palveluun.

Tuotekoodi Nimi Pakkauskoko Lisää tarjouspyyntöön
TT-KS001-001 Kulutusseurantapalvelu, palvelun perustaminen (h)
{{cartName}} lisäys epäonnistui.
TT-KS001-002 Kulutusseurantapalvelu, kohteen perustaminen
kohde
Lisää
{{cartName}} lisäys epäonnistui.
TT-KS001-003 Kulutusseurantapalvelun perusmaksu
kk/kiinteistö
Lisää
{{cartName}} lisäys epäonnistui.
TT-KS001-004 Kulutusseuranta, manuaaliset mittarit
kk/mittari
Lisää
{{cartName}} lisäys epäonnistui.
TT-KS001-005 Kulutusseuranta, etäluetut mittarit
kk/mittari
Lisää
{{cartName}} lisäys epäonnistui.
TT-KS001-006 Kulutusten/hälytysten valvonta, analysointi ja raportointi
kk/kiinteistö
Lisää
{{cartName}} lisäys epäonnistui.
LL-0001-001 Leaklook vesimittarin luentalaitteisto
kpl
Lisää
{{cartName}} lisäys epäonnistui.
LL-0001-002 Leaklook vesimittariluennan palvelumaksu
kk
Lisää
{{cartName}} lisäys epäonnistui.

Katso myös

Leaklook vesivuotovahti

LeakLook soveltuu käytettäväksi isommissa kiinteistöissä, kuten asunto-osakeyhtiöissä, teollisuuskiinteistöissä ja liikekiinteistöissä.
Laite lukee kiinteistön päävesimittaria koneälyä hyödyntämällä ja tekee tarvittaessa hälytykset vesivuodoista tai muista vedenkäytön häiriöistä.

Tutustu tuotteeseen

Sisäilman olosuhdepalvelu

Sisäilman olosuhdepalvelulla varmistetaan kiinteistöjen pitkä elinkaari sekä ihmisille terveellinen asuin- tai työympäristö. Kun olosuhteet ovat jatkuvan valvonnan alla, pystytään muutoksiin myös reagoimaan nopeasti, paljon ennen kuin ihminen alkaa oireilla tai kosteus-/homevaurion riski syntyy.

Tutustu tuotteeseen

Sisätilojen 2D mallinnuspalvelu

Tällä palvelulla kuvataan ja mallinnetaan rakennusten sisätiloja, joista tuotetaan korkealaatuinen ja mittakaavassa oleva 2D pohjakuva Talotohtori palveluun. 2D pohjakuvaa käytetään sisätilojen olosuhteiden mallinnuksessa.

Tutustu tuotteeseen

Talotohtori 2.0 Starttipaketti (Sisäilman olosuhde)

Tähän starttipakettiin sisältyy Talotohtori 2.0 sisäilman olosuhdepalvelu, tilojen 2D mallinnus sekä sensorit asennettuna. Starttipaketti on siis täydellinen kokonaisuus, jonka käyttöönotto on helppoa ja yksinkertaista.

Tutustu tuotteeseen

Talotekniikan etävalvontapalvelu

Talotekniikan etävalvontapalvelulla voidaan keskitetysti ja etänä hallita ja ohjata kiinteistöjen lämmitystä, lämpöpumppuja, ilmanvaihtoa sekä muita taloteknisiä laitteita, laitevalmistajista ja automaatiomerkeistä riippumatta. Palvelu soveltuu niin yksittäiselle kiinteistön omistajalle kuin suurille kiinteistömassoille.

Tutustu tuotteeseen

Älykäs lämmityksen ohjaus

Älykkäillä lämmityksen ohjauspalveluilla voidaan taloteknisten laitteiden ohjaus automatisoida koneälyllä ja muilla algoritmeilla, jotka optimoivat energiankäyttöä ja leikkaavat lämmön kulutushuippuja. Lisäksi sisätilojen olosuhteet pysyvät tasaisina halutulla tasolla.

Tutustu tuotteeseen

Asiakaspalvelu ja 24/7 tekninen tuki
+358 10 418 3404