Talotohtori 2.0 - markkinoiden edelläkävijä

Talotohtori-alustassa on useita ominaisuuksia, jotka erottavat sen muista valvomoratkaisuista ja IoT-alustoista ja tekevät siitä kustannustehokkaan ja monipuolisen ratkaisun erityisesti suurten kiinteistömassojen talotekniikan hallintaan ja älykkääseen ohjaukseen. 

Talotohtori 2.0 yhdistää IoT ja automaatiojärjestelmät saumattomasti. Yhdistämisen eli integraation jälkeen alusta tarjoaa yhdenmukaisen eli standardoidun tavan tiedon hyödyntämiseen palveluiden ja käyttöliittymien tekemisessä. Tämä yhdenmukainen tiedonhallinta ja siihen yhdistetyt API/Rest rajapinnat mahdollistavat helpon tavan tuottaa lisäarvopalveluita myös kolmansien osapuolten toimesta.

Hyödyntäminen ei myöskään rajoitu pelkästään tiedon lukemiseen, jalostamiseen ja visualisointiin vaan yhtälailla kiinteistöjen taloteknisten ratkaisujen ohjaaminen on helppoa. Näin voidaan olemassa olevaan rakennuskantaan tuoda älykkäitä ohjauksia ja palveluita helposti. Talotohtorilla voi asiakkaamme rakentaa myös omia käyttöliittymiä, kojetauluja, prosessikaavioita ja muita visualisointeja sekä myös laitteiden ohjauksia.

Talotohtori 2.0 on lähes 10 vuoden tuotekehityksen ja satojen asiakasprojektien myötä saavuttanut tason, josta olemme ylpeitä ja uskallamme väittää sen olevan markkinoiden edelläkävijä.

VIDEO: Talotohtori 2.0 esittely


Talotohtori alustan hyödyt

Standardoidut tietomallit

Rakennusautomaatioiden ja eri IoT sensorien hajanainen tieto on Talotohtorissa käytettävissä standardilla tavalla. Tämä mahdollistaa nopean ja kustannustehokkaan tavan kehittää uusia palveluita ja käyttöliittymiä isoille kiinteistömassoille.

Standardoidut tekniset rajapinnat

Yleisesti käytössä olevat API/Rest rajapinnat eri alustojen ja pilvipalveluiden välillä mahdollistaa uusien palveluiden kehityksen myös kolmansien osapuolten toimesta. Näin asiakas voi hyödyntää haluamiaan palveluntuottajia.

Helppo liitettävyys rakennusautomaatio ja IoT laitteisiin

Rakennusten automaatiojärjestelmien, lämpöpumppujen, IoT sensorien sekä muiden taloteknisten laitteiden liittämisen ja ohjaamisen mahdollistaminen helposti, tietoturvallisesti sekä kustannustehokkaasti, laitemerkistä tai valmistajasta riippumatta.

Tietoturvalliset yhteydet

Talotohtori-alusta tarjoaa valmiit tietoturvalliset ratkaisut rakennusten automaatiojärjestelmien liittämiseksi palveluun. Yhteydet voidaan toteuttaa kohteen ja Talotohtori-palvelun välillä koko maan kattavilla APN yhteyksillä tai IPSec/VPN yhteyksillä, mikäli kohde on jo kytketty pilvipalveluun.

Joustavat ohjelmistolisenssit

Talotohtori-järjestelmää myydään kahdella lisensiointivaihtoehdolla. PRO lisenssi oikeuttaa liittämään kiinteistöt Enermix Oy ylläpitämään Talotohtori-pilvipalveluun, jolloin asiakas maksaa palvelun käytöstä kiinteistökohtaista palvelumaksua. SERVER lisenssimallissa asiakkaalle rakennetaan oma Talotohtori-järjestelmä, jonne asiakas voi liittää kohteita rajattomasti palvelimen kapasiteetin sallimissa rajoissa.

Skaalautuvuus

Talotohtori-järjestelmä on rakenteeltaan modulaarinen ja skaalautuu erinomaisesti yksittäisen kiinteistön ja muutaman sadan datapisteen hallinnasta satojen kiinteistöjen ja satojen tuhansien datapisteiden hallintaan. 

PRO vai SERVER ratkaisu?

Talotohtori-järjestelmää myydään kahdella lisensiointivaihtoehdolla.

PRO lisenssi oikeuttaa liittämään kiinteistöt Enermix Oy ylläpitämään Talotohtori-pilvipalveluun, jolloin asiakas maksaa palvelun käytöstä kiinteistökohtaista palvelumaksua. Maksun suuruuteen vaikuttaa alustan lisäksi palvelut, joita asiakas haluaa käyttää. PRO on soveltuvin vaihtoehto yksittäisille kiinteistön omistajille tai korkeintaan muutaman kymmenen kiinteistön omistajille.

SERVER lisenssimallissa asiakkaalle rakennetaan oma Talotohtori-järjestelmä, jonne asiakas voi liittää kohteita rajattomasti palvelimen kapasiteetin sallimissa rajoissa. Yhden palvelimen kapasiteetin tullessa täyteen, voidaan järjestelmää laajentaa uusilla palvelimilla. Palvelumaksut on sidottu palvelimiin eikä kohdemääriin, jolloin palvelumaksut pysyvät kohtuullisina vaikka kiinteistöjen määrä olisi suuri. SERVER lisenssi sopiikin parhaiten suurien kiinteistömassojen talotekniikan hallintaan ja ohjaukseen.

Talotohtori-verkkokaupasta on nyt tilattavissa starttipaketteja, joilla pääsee helposti tutustumaan Talotohtori 2.0 -järjestelmään.

Talotohtori-olosuhdepalvelulla olemme saaneet jo vuosia vaivanneet olosuhdeongelmat ratkaistua - ja bonuksena vielä merkittävää energiansäästöä.

Timo Raulamo

Hankejohtaja

Carbon Exit Oy

Lue lisää »

Olemme testanneet älykästä lämmityksen ohjausta 11 kerrostalokohteessamme lähes kahden lämmityskauden ajan ja tulokset ovat olleet lupaavia. Näissä kohteissa on jo aiemmin ollut lämmityksen optimointiin tähtääviä palveluita käytössä useamman vuoden ajan ja olemme yllättyneet, että Talotohtori palveluilla on saatu vielä puristettua lisää säästöä, parhaimmillaan yli 10%. Samanaikaisesti asumismukavuus on säilynyt ennallaan ja muutamissa kohteissa se on jopa parantunut.

Jari Ahonen

Kiinteistöjohtaja

Tampereen opiskelija-asuntosäätiö

Lue lisää »

Talotohtori-etävalvontapalvelut sekä sisäilman olosuhdepalvelut ovat olleet meillä käytössä vuodesta 2016 lähtien. Olemme saaneet näiden palveluiden avulla lisättyä etävalvonnan kattavuutta kiinteistökannassamme ja näkyvyyttä todellisiin sisäilmaolosuhteisiin. Olemme myös pilotoineet älykästä lämmityksen ohjausta yhteistyössä Tampereen Sähkölaitoksen kanssa. Palveluiden merkkiriippumattomuus on ollut yksi tärkeä peruste Talotohtori-palveluiden käytölle.

Heikki Päätalo

Kiinteistöpäällikkö

Tampereen ev.lut. Seurakuntayhtymä

Lue lisää »

Kiinnostuitko?

Ota Yhteyttä

Älypalveluita helposti olemassaoleviin kiinteistöihin

Talotohtori-järjestelmän kehityksessä on pidetty erityisen tärkeänä olemassa olevien rakennusten automaatiojärjestelmien, lämpöpumppujen sekä muiden taloteknisten laitteiden liittämisen ja ohjaamisen mahdollistaminen helposti, tietoturvallisesti sekä kustannustehokkaasti, laitemerkistä tai valmistajasta riippumatta.

Tavanomaisissa IoT alustoissa nämä liitokset vaativat tyypillisesti osaamista, johon IoT alustatoimittajalla ei ole valmiita ratkaisuja. Tai jos onkin, niin se useimmiten tarkoittaa integraatiota vain toimittajan omiin automaatiojärjestelmiin.

Toinen merkittävä etu Talotohtori ratkaisussa on hyvin hajanaisen tiedot ja datan standardointi. Automaatiojärjestelmiä on rakennuksissa tuhansia erilaisia ja eri-ikäisiä. Myös IoT laitteita tulee markkinoille koko ajan lisää ja niiden kirjoa on valtava. Ilman standardia toimintamallia, hajanaisen tiedon hyödyntäminen käyttöliittymissä, palveluissa ja ohjaamisessa on hyvin vaikeaa ja kallista. Hyödyntämällä Talotohtorin valmiita standardirajapintoja palveluiden ja älyn lisääminen kiinteistöön on helppoa ja nopeaa. 

Talotohtorin ydin on teollisuustason valvomoratkaisu

Toisin kuin tavanomaisissa IoT-alustaratkaisuissa, Talotohtori-järjestelmän kehityksessä on pidetty erityisen tärkeänä olemassa olevien rakennusten automaatiojärjestelmien, lämpöpumppujen sekä muiden taloteknisten laitteiden liittämisen ja ohjaamisen mahdollistaminen helposti ja kustannustehokkaasti.  Tästä syystä Talotohtori pohjautuu Inductive Automationin kehittämään Ignition teollisuusvalvomo (SCADA) ohjelmistoon. Ignition on yksi maailman suosituimmista teollisuusvalvomoratkaisuista ja on käytössä yli 100 maassa. 

VIDEO: Ignition järjestelmän esittely

(video on suomeksi tekstitetty, laita tarvittaessa tekstitys päälle)

Asiakaspalvelu ja 24/7 tekninen tuki
+358 10 418 3404